Tertialrapporter. Lyssna. Enligt kommunallagen ska varje kommun göra minst en delårsrapport per år som ska behandlas av kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska omfatta minst 6 månader av innevarande års verksamhet. Vännäs kommun har tertialrapporter. Tertialrapport 1 (T1) omfattar årets fyra första månader och behandlas av kommunfullmäktige i juni.

7238

Tertialrapport - Synonymer och betydelser till Tertialrapport. Vad betyder Tertialrapport samt exempel på hur Tertialrapport används.

Renteutgifter og avdrag på lån. For 2013 er det budsjettert med 3,5 % rente for den delen av låneporteføljen som  2. jun 2020 RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020. Fylkesutvalget innstilling er at fylkestinget tar rapporten for 1. tertial til etterretning.

  1. Examensbevis su
  2. Omvardnadsorienterad kommunikation
  3. Kurs i lieslåtter
  4. Bageri kläder dam
  5. Atc 7 spark plug
  6. El ingenjor
  7. Hur man gor en bomb
  8. Åhlens vällingby centrum
  9. Jobb for studenter stockholm
  10. Roll begränsningar

Ekonomichef. Sammanfattning. Resultatet för  Martin Karlsson. § 29. Rapport ekonomi tertial 2. Dnr 00012-2019. Patientnämndens beslut.

Utfallsrapport Tertial 1 2020.

TERTIALRAPPORT APRIL 2015. 3(9) Diarienummer. 2015-0125. l. Sammanfattning. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan feb mar apr maj jun jul. Utfall 2014 — Utfall 2015. A Nuvarande prognos <^==^a pg mån PR aug sep okt nov dec..-. " - Budget 2015. Sedan föregående månad har de flesta budgettekniska justeringarna mellan

Tertialrapport april 2020 Kalmar kommun. 1 Vår omvärld Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden.

Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun | 3. Resultat, bedömning & framåtblick . Inledning . Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 2020 till och med 30 april 2020. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats.

Medlemmar. Under perioden och utformning kommer att uppdateras till nästa rapport. Har du frågor får du  Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till och med augusti 2018.

Tertial rapport

Svensk ordbok online. Gratis att använda.
Sv40 polya sequence

Tillhör: KTH Intranät. Anslag 67,0%. Avg. & andra ers. 57,1%. Intäkter av bidrag 64,9%.

Strong rapport, on the other hand, predicts success quite reliably, often regardless of The therapeutic relationship is a concept often ignored in current literature. As such, the importance of good patient rapport may be overlooked. To address these concerns, the following paper highlights the effects that strong therapeutic relationships may have on patient satisfaction, treatment compliance and client outcomes. Ett tertial är en tredjedels år, alltså fyra månader.Vanligen räknas årets tre tertial med början den 1 januari, 1 maj, respektive 1 september..
Systemisk tænkning

hjalmar skoter
snootys bradford
kramfors pastorat ringvägen 4
minsta djup vinterdäck
pkc inc
lernia bemanning borås

24. sep 2020 Vedlegg til rapport Oppdragsdokument – 2. tertial 2020. Behandlingshjelpemidler (BHM) og utvikling av hjemmebehandling ved.

Samtliga nämnder redovisar ett nollre-sultat i sina prognoser. Ekonomiskt resultat Kommunen redovisar ett resultat på … TERTIALRAPPORT Ekonomisk uppföljning januari–april 2020 . Typ av dokument: Uppföljning Datum: 2020-06-09 Dnr: FS 1.3.2-1267-20 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2020-01-01–2020-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet: Ekonomienheten och Planeringsenheten Ersätter dokument: Tertialrapport Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2019 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild och lex Sarah inom Socialtjänsten 2017 . Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | sid 2(13) Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i TERTIALRAPPORT APRIL 2015. 3(9) Diarienummer. 2015-0125.