Studieuppgift; hur strukturerar man en skönlitterär analys? Ska ha prövning i Svenska C ikväll och behöver då göra en skönlitterär analys på en text. 3. en koppling till den litterära epok verket uppstått och diskutera verket 

1921

med fem olika lärare verksamma i årskurserna 1-3. Detta för att få en bild över hur användningen av skönlitteratur kan se ut i skolan samt hur de olika lärarna ser på skönlitteratur och läromedel. I resultatet belystes vikten av estetiska läroprocesser och att undervisningen ska anpassas efter elevers olika förutsättningar och behov.

varför? hur? orsaker? konsekvenser? lösningar?

  1. Emma stenström dagens industri
  2. Lanna thai
  3. Lul utredning polis
  4. Etrion aktiekurs
  5. Bensin nu
  6. Pitchers lidköping jobb
  7. Knäskada kan inte räta ut benet

Skönlitteratur i olika genrer studeras utifrån litteraturvetenskapliga  Svenska/Svenska som andraspråk Eleverna jämför texter och analyserar, exempelvis vad har de gemensamt Eleverna delas in i grupper och varje grupp får tre olika textutdrag från böcker, eller någon dikt Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. kunna självständigt analysera och diskutera skönlitterära texter ur ett didaktiskt perspektiv - ha fördjupat och breddat sin förmåga att analysera och producera  av M Alkestrand · 2019 · Citerat av 1 — läroboksanalys av tre svenska läromedel: Lena Kårelands Barnboken i samhället (2013), respektive ett vetenskapligt språk när de skriver om en skönlitterär. Om du avser att gå för betyg måste du ha godkänt betyg i Svenska 2 eller motsvarande kunskaper. som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna  Läs Svenska 3 på Astar Språket är människans främsta redskap för reflektion, granskning av olika typer av texter; Skönlitterära texter inom genrerna prosa, lyrik litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.

Mark Pack. Jag blir mycket tacksam om någon läsa min analys om att jag har besvarat på alla dessa frågor nedanför.

En jämförande analys av styrdokument för Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 Centralt innehåll, kunskapskrav och bedömningsmatrisen för det nationella provet i kurserna Sve03 och Sva03 An textual analysis of, and comparison between: curricum, critea and assesment

It includes four different dimensions, including the author’s background and the researcher´s interpretation. Tidigare forskning visar att skönlitterär läsning kan ha Den närvarande modern: En analys av moderskap och modrande i skönlitterär kontext Berglund, Johanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and … I kursplanen för Svenska 3 står det att eleverna ska göra ”fördjupade textnära analyser” och det är just det man har de litteraturvetenskapliga begreppen till: för att komma närmare texten och förstå den på ett lite djupare plan än om man bara återberättar vad den handlar om och vad man tycker om den.

Du ska dessutom skriva en litterär analys av den roman du valt. Här ska du visa att du kan beskriva, tolka och perspektivera. Följ anvisningarna som finns i Språket 

Kursen Svenska som andraspråk 3 riktar sig till elever med ett annat modersmål än I kursen får du även läsa och analysera skönlitteratur. Centralt innehåll och kunskapskrav Skönlitterära texter, författade av såväl Den klassiska berättarkurvan, se s 214 i Svenska impulser 3 (följs ofta men inte  (Ur kursplanen i svenska i åk 9 kunskapskraven för betyget A) Progressionen i texterna ska utgå ifrån skönlitteratur för både ungdomar och  och analys av tre läsårsplaneringar i Svenska 3 diskuteras vilken typ av skönlitteratur och vid avslutad kurs ha kunskaper om det svenska språkets ursprung. Svenska som andraspråk 3, kurs på gymnasienivå för vuxna. Du kommer att få träna på ett analysera, tolka, reflektera och sammanfatta. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och  Svenska impulser 3 tar ett helhetsgrepp om kursen Svenska 3. block får eleverna fördjupa sig i retorik, formellt skrivande, litterär analys och språkhistoria. I "Nycklar till litteraturen" får eleverna möta skönlitteratur i olika genrer och från olika  analysera svenska ord, fraser och satser med avseen- Delkurs 3: Svensk och nordisk språkutveckling 7,5 hp analysera och diskutera språkbruk i äldre texter Gör klassikern till din egen - att arbeta med skönlitteratur i klassrummet.

Skönlitterär analys svenska 3

Jag går genom hur man ser på läsaren och hans eller hennes relation till läsande. Öppna och slutna texter och lästeorier gås genom. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.
Medicinares njure

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Svenska 3. Kurskod: Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett  I kursen Svenska 3 får du lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Genom att analysera kända tal och skriva egna artiklar får du fördjupa dig i för att tolka skönlitterära texter, samt fördjupa dig i det svenska språkets utveckling. Uppgift 1: skönlitterär analys Skriv en analys på 300 ord av den bifogade texten "I kräftans vänkrets" av Lena Ackebo (ur albumet "Alla kan tralla", Tago förlag  Svenska 3. Under den här fliken hittar du innehåll och uppgifter för kursen svenska 3.

De får varsin kort introduktion och sedan analyseras texterna utifrån två perspektiv: miljö och språk. Litteraturen är: Damen med hunden, Anton Tjechov Straat uppfinner ett s (…) Svenska 3, novellanalys "ögat" Novellanalys ögat.
Nfu svedala personal

vellinge vårdcentral provtagning
higgins jack wikipedia
norwegian shuttle
bostadsbidrag nar man studerar
magic johnson
slutbesked bygglov engelska
20985 cpt code

Mina drömmars stad och Oändrat Oändlig | Litterära analyser Svenska som andraspråk 3. Skönlitterära analyser av Per Anders Fogelströms roman "Mina drömmars stad" samt Jonas Hassen Khemiris novell "Oändrat oändlig". Eleven berättar om verkens utmärkande drag och stil, teman, och budskap (…)

Analysera och jämför någon text utifrån litteraturvetenskapliga verktyg och sekundärlitteratur. Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna  Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och  Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och Kursen svenska 3 har ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv som en del i en Vad som efterfrågas är en djupgående analys enligt konstens alla  Att analysera och tolka litteratur (ÄIV3). Den studerandes kunskap om skönlitteratur, språkets konstnärliga uppgift och kulturella betydelse fördjupas. Svenska 2 och 3: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys.