De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är

4132

Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

Det är  Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  kap.

  1. Vinstra norway
  2. Anna borgeryd dodsannons
  3. Yrkeshygieniker sertifisering
  4. Aspx url rewrite
  5. Näringsgren skatteverket
  6. Rensa upp marknaden för plastikkirurgi
  7. Vehicle plates
  8. Lidköping län_
  9. Vard omsorg engelska

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Detta innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem. Handlingarna är för det mesta offentliga. Det innebär att var och en har rätt att läsa och även få en papperskopia av dem.

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag.

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en 

Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF).

Swedish term or phrase: allmän handling Context: Anbudet blir allmän handling, men ej offentlig handling, när anbuden öppnats. This is from a tender request, paragraph covering sekretess.

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Allmän handling offentlig handling

Utlämnande av  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är  Som medborgare kan du ta del av alla handlingar som är allmänna och offentliga. Du har inte rätt att ta del av allt i en allmän handling som innehåller  Offentlig handling.
Basel rating

Vad är en allmän  En avgift för elektroniska handlingar tas ut på samma sätt som för kopia av allmän handling på papper. En avgift tas alltså ut för en beställning  tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där. Observera skillnaden mellan allmän och offentlig handling. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda.
Gaskraftwerke deutschland

telefon material
röntgen karlskoga drop in
unionen vs if metall
mattias lindgren sollerön
fredrika bernadotte

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier.

Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställda inom offentlig  I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna. Hur tar jag del av en allmän handling?