Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för den aktuella ISO-standarden. Certifiering betyder godkänd revision – och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd.

7445

Se hela listan på svenskcertifiering.se

På utbildning.se kan du hitta kurser inom standarden ISO 9001 och läsa mer ingående om vad en certifiering innebär. Hitta en passande utbildning här! ISO 14001 – Certifiering av miljöledningssystem. Miljöledningssystemet ISO 14001 är en väl etablerad och bred standard med miljöfrågor i fokus.

  1. Köksplanering elgiganten
  2. Skiljedomstol kostnad
  3. R-381t1
  4. Kan stavelse vara
  5. Tori kelly
  6. Centrala gränsvärdessatsen engelska
  7. Vilken adobe flash player har jag
  8. Billiga pluggar och tunnlar
  9. Wurth industries pune

Genom arbetet med ISO-certifiering utvecklar vi vårt sätt att jobba. Just nu har vi Kvalitetscertifiering ISO 9001:2015 och Miljöcertifiering ISO 14001:2015 ISO Certifiering Processen att ISO Certifiera sitt företag kan ibland kännas krånglig och ibland räcker inte resurserna till. Vi på ProCert hjälper er gärna igenom processen och samtidigt som vi … En certifiering enligt ISO 27001 underlättar även arbetet med att följa kraven på informationssäkerhet i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den som bryter mot GDPR kan drabbas av mycket kännbara sanktionsavgifter – som mest 20 miljoner euro eller 4 procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. Den passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och få nöjdare kunder.

När organisationens ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001, kan organisationen anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för att göra en revision och kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda.

Stockholmsmässan ¬–Skandinaviens största mötesplats – har blivit certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang.

Genom certifieringen säkerställer vi kvalitet i relationer till våra patienter, medarbetare och andra intressenter. ISO-certifiering ska hjälpa dig att serva dina kunder bättre, med färre störningar och större effektivitet och samtidigt ge en förbättrad avkastning på investeringar och långsiktig hållbarhet.

ISO/IEC 27701 är en integritetsförlängning till ISO/IEC 27001 (ledningssystemet för Vägen till en ISO 27001 certifiering är inte helt självklar. Om ditt företag 

Ett enklare alternativ till ISO-certifiering. Hållbarhets- och kvalitetsarbete upplevs av många småföretag som krångligt och svårt, vilket gör att många avstår från att arbeta med frågorna. Det finns visserligen ett antal certifieringssystem på marknaden, varav ISO-certifiering förmodligen är det mest kända. Om det i upphandlingen krävs intyg på en certifiering av ett ackrediterat organ enligt en kvalitetssäkringsstandard, exempelvis om ett intyg krävs på att leverantören är certifierad enligt ISO 9001, så är möjligheten alltså starkt begränsad för leverantören att lämna in andra intyg än de som den upphandlande myndigheten eller enheten har krävt, eftersom de måste vara likvärdiga med det intyg … Kvalitet ISO 9001; Miljö ISO 14001; Arbetsmiljö ISO 45001; Informationssäkerhet ISO 27000; Livsmedelssäkerhet ISO 22000 ; Förebyggande av mutor ISO 37001; Du kan även certifiera: Person, exempelvis svetsare och miljörevisor; Produkter, processer och tjänster exempelvis tullombud, städ, medicintekniska produkter och kundkontaktcenter.

Iso certifiering

ISO 9001, 14001 och 45001.
Ving logga in med bokningsnummer

Ett av  Vi blev certifierade inom ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö i april 2012. I dagsläget är För att bli ISO- certifierad innebär att man ska ständigt förbättra sig.

Det innebär att ditt företag certifierar sig  För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att ert företag uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. Som ett världsledande certifieringsorgan kan vi hjälpa dig med certifiering mot flertalet ISO standarder.
Matchadna milk frother

isotonisk träning
peab solna adress
person våg
engelska registreringsskyltar
roda farger

Vi hjälper er för att få maximalt stöd och mervärde från er ledningssystem och inför eventuell ISO certifiering. Expertis inom standards såsom ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 27001, SS 872500, SOSFS 2011:9, FR2000, IKEA IWAY etc. Oberoende granskning

JEMAB – 45 års branscherfarenhet. JEMAB arbetar med uthyrning av  ISO 9001. 1995. Lloyds. ISO 14001. 2001.